Συμφωνία μεταξύ χρήστη και https://www.ultimatenutrition.com/, Ultimate Nutrition ©

Καλωσήρθες στο https://www.ultimatenutrition.com/. Το https://www.ultimatenutrition.com/ Ιστοσελίδα ("site") αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες που λειτουργούν από την Ultimate Nutrition Inc. ("Ultimate Nutrition"). Ο ιστότοπος σας προσφέρεται με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, χωρίς τροποποίηση των όρων, των προϋποθέσεων και των ειδοποιήσεων που περιέχονται στο παρόν (οι "όροι"), καθώς και οι μαςΠολιτική απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται εδώ με παραπομπή. Η χρήση του ιστότοπου αποτελεί τη συμφωνία σας και την αποδοχή όλων αυτών των όρων. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.


Ο ιστότοπός μας είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου που χρησιμοποιείται μόνο για τις εγχώριες πωλήσεις της Ultimate Nutrition US Product Assortment. Ο ιστότοπος είναι επίσης ένα εργαλείο πόρων για τους πελάτες, όπου μπορείτε να μάθετε τεχνικές άσκησης, να ανακαλύψετε νέες συνταγές και να εγγραφείτε για να λάβετε επικοινωνίες μάρκετινγκ.

Μυστικότητα

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου υπόκειται στην πολιτική απορρήτου της Ultimate Nutrition. Ελέγξτε το δικό μαςΠολιτική απορρήτου, η οποία επίσης διέπει τον ιστότοπο και ενημερώνει τους χρήστες για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων μας.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η επίσκεψη στον ιστότοπο ή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ultimate Nutrition αποτελεί ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Ultimate Nutrition και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στον ιστότοπο, ικανοποιούν τις νομικές απαίτηση να γραπτές επικοινωνίες.

Του λογαριασμού σας

Κατά περίπτωση, εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού σας, του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή ή/και τη συσκευή σας και συμφωνείτε να αποδεχτείτε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες ή/και τις πρόσβαση που συμβαίνουν χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Δεν επιτρέπεται να αντιστοιχίσετε ή να μεταφέρετε με άλλο τρόπο τον λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα. Αναγνωρίζετε ότι η τελική διατροφή δεν είναι υπεύθυνη για την πρόσβαση τρίτου μέρους στον λογαριασμό σας που προκύπτει από κλοπή ή υπεξαίρεση του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας. Η Ultimate Nutrition και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να ακυρώσουν την υπηρεσία, να τερματίσουν τους λογαριασμούς ή να καταργήσουν ή να επεξεργαστούν περιεχόμενο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Οι χρήστες μόνο της νόμιμης ηλικίας πλειοψηφίας

Ο ιστότοπός μας έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για όσους έχουν φθάσει στην ηλικία της πλειοψηφίας (ηλικίας 18 ετών). Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και άνω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την ψευδή παρουσίαση του χρήστη της ηλικίας.


Κανείς κάτω των 13 ετών δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να υποβάλει ή να δημοσιεύει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, στον ιστότοπό μας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπό μας. Οι γονείς ή οι νομικοί κηδεμόνες των παιδιών κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τους παρόντες όρους για λογαριασμό τους.

Χρήση του ιστότοπου

Ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ούτε ρητή ούτε υπονοούμενα και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για την πληρότητα, τη χρήση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ορθότητα, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα. από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του.


Δεν κάνουμε καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά το περιεχόμενο του ιστότοπου ή τους συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ακρίβειας, πληρότητας, ορθότητας, επικαιρότητας ή αξιοπιστίας. Δεν κάνουμε καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση σχετικά με την εμπορική δυνατότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορεί να προσεγγιστούν μέσω αυτού του ιστότοπου ή τα αποτελέσματα που θα ληφθούν από τη χρήση του ιστότοπου. Δεν κάνουμε καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ότι ο ιστότοπος ή το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα ή ιούς. Η χρήση εξωτερικών συνδέσμων και ιστοσελίδων τρίτου μέρους είναι με δική σας ευθύνη και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης για τέτοιους συνδέσμους και ιστότοπους.


Ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε όλο το περιεχόμενο που παρέχεται στον ιστότοπο να μην περιέχει ιούς ή/και επιβλαβή υλικά, θα πρέπει να λάβετε λογικές και κατάλληλες προφυλάξεις για να σαρώσετε τους ιούς ή να προστατεύσετε με άλλο τρόπο τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και θα πρέπει να έχετε πλήρη και τρέχουσα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των εφαρμοστέων στοιχείων στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Απευθύίζουμε κάθε ευθύνη για την ανάγκη για υπηρεσίες ή αντικατάσταση του εξοπλισμού ή των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου. Ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ομαλή και συνεχή λειτουργία, δεν δικαιολογούμε ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα.


Υποβάλλοντας έναν αριθμό τηλεφώνου στην Ultimate Nutrition, συμφωνείτε ότι ένας εκπρόσωπος της Ultimate Nutrition μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας στον αριθμό που παρέχετε, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων κειμένων/SMS) ή ενός προ-καταγεγραμμένου μηνύματος. Η συγκατάθεσή σας δεν αποτελεί υποχρέωση να λαμβάνετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας.

Χρόνος ανοδικής περιοχής

Λαμβάνουμε όλα τα λογικά βήματα έτσι ώστε ο ιστότοπός μας να είναι διαθέσιμος 24 ώρες κάθε μέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Ωστόσο, οι ιστότοποι αντιμετωπίζουν μερικές φορές το χρόνο διακοπής λόγω διακομιστή και άλλων τεχνικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν αυτός ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή.


Ο ιστότοπός μας μπορεί να είναι προσωρινά διαθέσιμος λόγω ζητημάτων όπως η αποτυχία του συστήματος, η συντήρηση ή η επισκευή ή για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Όπου είναι δυνατόν, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους χρήστες μας προειδοποίηση προειδοποίησης για θέματα συντήρησης, αλλά δεν υποχρεούνται να το πράξουν.

Συμπεριφορά χρήστη

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, δεν πρέπει να δημοσιεύσετε ή να στείλετε από ή από τον ιστότοπο:


(α) Περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκατοίκηση.
(β) Περιεχόμενο που εισάγει διακρίσεις, άσεμνο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, που μπορεί να υποκινήσει το φυλετικό μίσος, παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή την ιδιωτική ζωή, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή ταλαιπωρία σε άλλους, γεγονός που ενθαρρύνει ή συνιστά συμπεριφορά που θα θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, δίνουν Η αύξηση της αστικής ευθύνης, ή με άλλο τρόπο είναι αντίθετη προς το νόμο σε οποιαδήποτε ισχύουσα δικαιοδοσία όπου χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας ·
(γ) Περιεχόμενο που είναι επιβλαβές χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, ιούς υπολογιστών, δούρεια άλογα, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλο δυνητικά επιβλαβές λογισμικό ή δεδομένα.


Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που μας απαιτεί να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή άλλες λεπτομέρειες ή οποιοδήποτε πρόσωπο που δημοσιεύει υλικά στον ιστότοπό μας παραβιάζει το παρόν τμήμα.


Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ενώ αποστασιοποιούνται ή απασχολούνται, όπως όταν λειτουργούν ένα μηχανοκίνητο όχημα. Θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μόνο με τη δέουσα προσοχή για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων.

Πολιτική ακύρωσης/επιστροφής χρημάτων

Η τελική διατροφή βρίσκεται από την ποιότητα των προϊόντων μας. Εάν κάτι δεν είναι λιγότερο από το βέλτιστο, το τμήμα ποιότητας θα διεξαγάγει διεξοδική έρευνα. Οι έρευνες θα πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση requiry@ultimatenutrition.com.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων/Υπηρεσίες τρίτων

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους ("συνδεδεμένοι ιστότοποι"). Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της τελικής διατροφής και της τελικής διατροφής δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε συνδεδεμένο ιστότοπο ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Ultimate Nutrition παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε εσάς μόνο ως ευκολία και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση με την τελική διατροφή του ιστότοπου ή οποιαδήποτε σχέση με τους φορείς εκμετάλλευσης.


Ορισμένες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου παρέχονται από ιστότοπους και οργανισμούς τρίτων. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσίες ή λειτουργικότητα που προέρχεται από το https://www.ultimatenutrition.com/ Domain, αναγνωρίζετε και συγκατατεθείτε ότι η τελική διατροφή μπορεί να μοιράζεται τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα με τρίτους με τους οποίους η τελική διατροφή έχει μια συμβατική σχέση με Παρέχετε το ζητούμενο προϊόν, υπηρεσία ή λειτουργικότητα για λογαριασμό των χρηστών και των πελατών του ιστότοπου.

Χωρίς παράνομη ή απαγορευμένη χρήση/πνευματική ιδιοκτησία

Έχετε χορηγηθεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου αυστηρά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, δικαιολογείτε την απόλυτη διατροφή που δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες Όρους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτωθεί ή να βλάψει τον ιστότοπο ή να παρεμβαίνει στη χρήση και την απόλαυση του άλλου μέρους του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε υλικά ή πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε τρόπου που δεν διατίθενται σκόπιμα ή παρέχονται μέσω του ιστότοπου.


Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ως μέρος της Υπηρεσίας, όπως το κείμενο, τα γραφικά, τα λογότυπα, οι εικόνες, καθώς και η συλλογή αυτών και οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στον ιστότοπο, είναι ιδιοκτησία της τελικής διατροφής ή των προμηθευτών του και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να παρατηρείτε και να συμμορφώνεστε με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες ιδιόκτητες ειδοποιήσεις, θρύλους ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο και δεν θα κάνουν αλλαγές σε αυτό.


Δεν θα τροποποιήσετε, θα δημοσιεύσετε, θα μεταδώσετε, θα αντίστροφα μηχανικό, θα συμμετάσχετε στη μεταφορά ή την πώληση, τη δημιουργία έργων παραγώγων ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, που βρίσκεται στον ιστότοπο. Το τελικό περιεχόμενο διατροφής δεν είναι για μεταπώληση. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου δεν σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε προστατευμένου περιεχομένου και ειδικότερα δεν θα διαγράψετε ή θα αλλάξετε κανένα ιδιοκτησιακό δικαιώματα ή προειδοποιήσεις απόδοσης σε κανένα περιεχόμενο. Θα χρησιμοποιήσετε προστατευμένο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και δεν θα κάνετε άλλη χρήση του περιεχομένου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της τελικής διατροφής και του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε προστατευμένο περιεχόμενο. Δεν σας παρέχουμε άδειες, ρητά ή σιωπηρά, στην πνευματική ιδιοκτησία της τελικής διατροφής ή των δικαιοπαρόχων μας, εκτός από τις οποίες ρητά εξουσιοδοτούμε από τους παρόντες Όρους.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αβλαβή τελική διατροφή, τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους τρίτους, για τυχόν αξιώσεις, απώλειες, έξοδα, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών αμοιβών δικηγόρου) που σχετίζονται με ή προκύπτουν από τη χρήση σας ή αδυναμία χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή των Υπηρεσιών, οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις χρηστών που έχετε κάνει από εσάς, την παραβίαση οποιωνδήποτε όρων που αναφέρονται εδώ ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου ή την παραβίαση οποιωνδήποτε ισχύσεων νόμων, κανόνων ή κανονισμών. Η Ultimate Nutrition διατηρεί το δικαίωμα, με δικό της κόστος, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, σε ποια περίπτωση θα συνεργαστείτε πλήρως με την τελική διατροφή στην επιβεβαίωση τυχόν διαθέσιμων άμυνων. Η διάταξη αυτή επιβιώνει τον τερματισμό της συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Διαιτησία

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν είναι σε θέση να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους που προκύπτουν ή αφορά τους παρόντες Όρους, ή οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία είτε με άλλο τρόπο ή σε μετοχές για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή, τότε τέτοια διαμάχη θα επιλυθεί μόνο με τελική και δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο Διαιτησίας, που διεξάγεται από έναν ενιαίο ουδέτερο διαιτητή και διοικείται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας ή παρόμοια υπηρεσία διαιτησίας που επιλέγονται από τα μέρη, σε μια τοποθεσία που συμφωνήθηκε αμοιβαία από τα μέρη. Το βραβείο του διαιτητή είναι τελικό και η απόφαση μπορεί να καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε νομική ή δίκαιη δράση, η διαδικασία ή η διαιτησία προκύπτουν από ή ανησυχούν για τους παρόντες Όρους, ο επικρατούμενος κόμματος δικαιούται να ανακτήσει τα έξοδα του και τις λογικές αμοιβές του δικηγόρου. Τα μέρη συμφωνούν να διαιτητεύουν όλες τις διαφορές και τις αξιώσεις όσον αφορά τους όρους αυτούς ή τυχόν διαφορές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών αδικοπραξίας που είναι αποτέλεσμα αυτών των όρων. Τα μέρη συμφωνούν ότι ο ομοσπονδιακός νόμος διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και την επιβολή αυτής της διάταξης. Ολόκληρη η διαμάχη, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου και της εκτελεστικότητας αυτής της διάταξης διαιτησίας, καθορίζεται από τον διαιτητή. Αυτή η διάταξη διαιτησίας θα επιβιώσει από τον τερματισμό αυτών των Όρων.

Παραίτηση από δράση

Οποιαδήποτε διαιτησία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θα πραγματοποιηθεί σε ατομική βάση. Οι διαιτητικές κλάσεις και οι κατηγορίες/αντιπροσωπευτικές/συλλογικές ενέργειες δεν επιτρέπονται. Τα μέρη συμφωνούν ότι ένας διάδικος μπορεί να ασκήσει αξιώσεις εναντίον του άλλου μόνο με την ατομική ικανότητα του καθενός, και όχι ως ενάγων ή μέλος της τάξης σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη τάξη, συλλογική ή/ και αντιπροσωπευτική διαδικασία, όπως με τη μορφή ιδιωτικού εισαγγελέα εναντίον ΤΟ ΑΛΛΟ. Επιπλέον, αν δεν συμφωνήσετε διαφορετικά και εσείς και η τελική διατροφή, ο διαιτητής δεν μπορεί να εδραιώσει περισσότερους από τους ισχυρισμούς ενός ατόμου και μπορεί να μην προεδρεύει διαφορετικά σε οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπου ή διαδικασίας τάξης.

Περιορισμός της ευθύνης και της αποποίησης ευθύνης

Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται μέσω του ιστότοπου ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι αλλαγές προστίθενται περιοδικά στις πληροφορίες του παρόντος. Η Ultimate Nutrition Inc και/ή οι προμηθευτές της μπορούν να κάνουν βελτιώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή.


Η Ultimate Nutrition Inc και/ή οι προμηθευτές της δεν κάνουν παραστάσεις σχετικά με την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, του λογισμικού, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, όλες αυτές οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα συναφή γραφικά παρέχονται "όπως είναι" χωρίς εγγύηση ή κατάσταση οποιουδήποτε είδους. Η Ultimate Nutrition Inc και/ή οι προμηθευτές της αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα συναφή γραφικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπονοούμενων εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη παραβίαση .


Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι υπεύθυνη για την απευθείας, έμμεση, ποινική, παρεμπιπτόντως, ειδικές, επακόλουθες ζημίες ή τυχόν αποζημιώσεις που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ζημιές για απώλεια Της χρήσης, των δεδομένων ή των κερδών, που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο που συνδέονται με τη χρήση ή την απόδοση του Δικτυακού Τόπου, με την καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή των σχετικών υπηρεσιών, την παροχή ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών ή για οποιεσδήποτε πληροφορίες , Λογισμικό, προϊόντα, υπηρεσίες και συναφή γραφικά που λαμβάνονται μέσω του Δικτυακού Τόπου, ή με άλλο τρόπο προκύπτουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αμέλεια, αυστηρή ευθύνη ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν η Ultimate Nutrition Inc. Έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα αποζημίωσης. Επειδή ορισμένες πολιτείες/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες αποζημιώσεις, ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου ή με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης, η μοναδική και αποκλειστική σας θεραπεία είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου.


Η Ultimate Nutrition δεν είναι υπεύθυνη για τη μόλυνση των ιχνών στα προϊόντα της. Οι μολυσματικές ουσίες είναι ακούσιες ουσίες που μπορούν να προέρχονται από πηγές εκτός της χημικής οδού, χημικές διεργασίες, απροσδόκητες καταστάσεις όπως η κακή αποθήκευση πρωτογενών ουσιών ή η αστάθεια της πρωτοβάθμιας συσκευασίας. Οι ακαθαρσίες και/ή οι μολυσματικοί παράγοντες μπορούν να υπάρχουν σε επίπεδα ιχνών σε ένα τελικό προϊόν. Τα ίχνη αναφέρονται σε πολύ χαμηλές ποσότητες ακαθαρσιών ή/και μολυσματικών ουσιών σε ένα τελικό προϊόν. Τα επίπεδα ιχνοστοιχείων ορισμένων μολυσματικών ουσιών μπορεί να είναι αποδεκτά από το νόμο εάν δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και είναι τεχνικά αναπόφευκτα. Κατά περίπτωση, εάν ένα προϊόν υπερβαίνει το νομικό πρότυπο μόλυνσης, η συνολική ευθύνη της Ultimate Nutrition για εσάς θα περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται από εσάς για το προϊόν στο οποίο βρίσκεται ο μολυσματικός παράγοντας.

Λήξη

Η Ultimate Nutrition διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο και τις σχετικές υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Εφαρμόσιμος νόμος

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της πολιτείας του Κοννέκτικατ και συγκαταλέγετε την αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο των δικαστηρίων στο Κονέκτικατ σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου δεν είναι εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν εφαρμόζει σε όλες τις διατάξεις των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του παρόντος τμήματος. Δεν κάνουμε παραστάσεις ότι το περιεχόμενο ή ο ιστότοπος είναι κατάλληλος ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση στον ιστότοπο ή/και το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι νόμιμη σε ορισμένες χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της δικαιοδοσίας από τους οποίους έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.


Ο ιστότοπός μας υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς για τον έλεγχο των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και ενδέχεται να υπόκεινται σε κανονισμούς εξαγωγής ή εισαγωγής σε άλλες χώρες. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε αυστηρά με όλους αυτούς τους νόμους και κανονισμούς και να αναγνωρίσετε ότι έχετε την ευθύνη να αποκτήσετε άδεια να εξαγάγετε, να επανεξετάσετε ή να εισαγάγετε οποιαδήποτε δεδομένα στον ιστότοπό μας, όπως απαιτείται.

Χωρίς σχέση πρακτορείου

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση κοινοπραξίας, εταιρικής σχέσης, απασχόλησης ή πρακτορείου μεταξύ εσάς και της τελικής διατροφής ως αποτέλεσμα της παρούσας συμφωνίας ή της χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Οι επιδόσεις της παρούσας συμφωνίας της Ultimate Nutrition υπόκεινται σε υφιστάμενους νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτα που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία δεν αποτελεί υποβιβασμό του δικαιώματος της Ultimate Nutrition να συμμορφώνεται με τις κυβερνητικές αιτήσεις επιβολής του δικαστηρίου και την επιβολή του νόμου σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου ή των πληροφοριών που παρέχονται σε ή να συγκεντρωθεί με τελική διατροφή σε σχέση με αυτή τη χρήση. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας διαπιστωθεί ότι είναι άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αποποιητών εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω, τότε θα θεωρηθεί ότι η μη έγκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη αντικαθίσταται από έγκυρη, επιβολή της διάταξης, Αυτό ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχιστεί.

Ολόκληρη συμφωνία

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εδώ, η παρούσα Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της τελικής διατροφής σε σχέση με τον ιστότοπο και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, είτε ηλεκτρονικές, προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ του χρήστη και της τελικής διατροφής σε σχέση με το σε σχέση με το Ιστοσελίδα. Μια τυπωμένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας και οποιασδήποτε ειδοποίησης που δίνεται σε ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να είναι παραδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες βάσει ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις με άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που αρχικά δημιουργούνται και διατηρούνται τυπωμένη φόρμα. Είναι η ρητή επιθυμία στα μέρη ότι αυτή η συμφωνία και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι γραμμένα στα αγγλικά.

Αλλαγές σε όρους

Η Ultimate Nutrition διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους όρους υπό τους οποίους προσφέρεται ο ιστότοπος. Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Η Ultimate Nutrition σας ενθαρρύνει να αναθεωρήσετε περιοδικά τους όρους για να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις ενημερώσεις μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Ultimate Nutrition καλωσορίζει τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας σχετικά με τους όρους:


Ultimate Nutrition Inc.
21 Hyde Road
Farmington, Connecticut 06034
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
inquiry@ultimatenutrition.com
Αριθμός τηλεφώνου:
860-409-7100 ext. 106
Αποτελεσματική από τις 9 Νοεμβρίου 2018